Άγαλμα Άρη Βελουχιώτη

Εκτυπώσιμη μορφή

Στις 18 Οκτωβρίου 1944, ο 'Αρης Βελουχιώτης μπήκε θριαμβευτικά στη πόλη στην οποία γεννήθηκε, την πόλη της Λαμίας και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και παλλαϊκή συμμετοχή. Ήταν το επισφράγισμα της προσφοράς του Αρχηγού του ΕΛ.Α.Σ. και των συναγωνιστών του στη μάχη ενάντια στο Γερμανικό Φασισμό. Το άγαλμά του βρίσκεται στην Πλατεία Λαού.

Άγαλμα Άρη Βελουχιώτη
Δείτε το σημείο στο χάρτη