Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας,τμήμα γραμματιακής υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Ν. Φθιώτιδας. . .

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - Γενική δ/νση εσωτερικών υποθέσεων - δ/νση διοίκησης - τμήμα γραμματιακής υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Ν. Φθιώτιδας / Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - Γενική δ/νση εσωτερικών υποθέσεων - δ/νση διοίκησης - τμήμα διοικητικού - οικονομικού / Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - Γενική δ/νση εσωτερικών υποθέσεων - δ/νση διοίκησης - τμήμα τοπ. αυτοματοποίησης & νομικών προσώπων Λαμίας / Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - Γενική δ/νση εσωτερικών υποθέσεων - δ/νση πληροφορικής & επικοινωνιών - τμήμα πληροφορικής / Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Λεωνίδου 6

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 22310 31942 / 22310 39041, 22310 47406 / 22310 30556 / 2231027368

Fax: 2231045654 / 22310 30637

Δείτε το σημείο στο χάρτη