Διάθεση Υπαλλήλων και ανάθεση υπογραφής εγγράφων «με εντολή Δημάρχου».

Εκτυπώσιμη μορφή

Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε
Α) Κατά το χρονικό διάστημα αναδιοργάνωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι κάτωθι υπάλληλοι του Δήμου μας διατίθενται και απασχολούνται ως εξής:
Στο ΚΕΠ του Δήμου Λαμιέων επί της οδού Λεωνίδου 11:
1. Λιάπη Βασιλική του Χαριλάου
2. Νταρλαδήμα Ξανθή του Γεωργίου
3. Μπουρούνη Αντιγόνη του Χρήστου
Β) Εξουσιοδοτούμε τους άνωθεν αναφερόμενους υπαλλήλους για υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» σε διοικητικά έγγραφα των παρακάτω κατηγοριών:
- Βεβαιώσεις – Θεωρήσεις ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο
- Βεβαιώσεις – Θεωρήσεις ακριβούς αντιγράφου
- Βεβαιώσεις – Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 998polk-m7f.pdf366.39 KB