Επιθεώρηση Εργασίας

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ασκούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του.

Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της αντίστοιχης Περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λαμία και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
  1. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία,
  2. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά,
  3. Τμήμα Θήβας – Σχηματαρίου, με έδρα τη Θήβα,
  4. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα,
  5. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα,
  6. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι.
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
  1. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία,
  2. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά,
  3. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα,
  4. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα,
  5. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι,
  6. Τμήμα Σχηματαρίου – Θήβας, με έδρα το Σχηματάρι.

Πηγή: www.opengov.gr