Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 15/4