Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 16/04/2020