Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 21-22/5