Κατάσταση συμμετεχόντων πωλητών στη Λαϊκή αγορά του Σαββάτου 18/4/2020