Κατάσταση συμμετεχόντων πωλητών στη Λαϊκή αγορά του Σαββάτου 23/05