Μάχη της Παύλιανης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Στην είσοδο της Παύλιανης υπάρχει μνημείο, αφιερωμένο στους πεσόντες της «Μάχης της Παύλιανης», που έγινε την 3η Ιουνίου 1943.

Μνημείο Πεσόντων Μαχητών Παύλιανης
Δείτε το σημείο στο χάρτη