Μάχη της Παύλιανης

Εκτυπώσιμη μορφή

Στην είσοδο της Παύλιανης υπάρχει μνημείο, αφιερωμένο στους πεσόντες της «Μάχης της Παύλιανης», που έγινε την 3η Ιουνίου 1943.

Μνημείο Πεσόντων Μαχητών Παύλιανης
Δείτε το σημείο στο χάρτη