Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Εύζωνας, μνημείο στον 'Αγνωστο Στρατιώτη του Βαλκανικού Πολέμου, βρίσκεται στην πλατεία Πάρκου στο κέντρο της πόλης.

Στο πέρασμα των χρόνων πολλοί στρατιώτες έδωσαν τη ζωή τους και έπεσαν στα πεδία μαχών χωρίς να αναγνωριστούν ή να ανεβρεθούν οι σωροί τους. Η ανάγκη να εκπροσωπηθούν όλοι οι άγνωστοι πεσόντες και να επιτευχθεί η απονομή επίσημης συνολικής τιμής στη μνήμη των υπερ πατρίδος πεσόντων στρατιωτών οδήγησε τα έθνη στη δημιουργία ενός συμβολικού μνημείου, τον τάφο του άγνωστου στρατιώτη. Ο τάφος του αγνώστου στρατιώτη εξωτερικεύει την έννοια της φιλοπατρίας, συγκεντρώνει τα στοιχεία μιας υψηλής πατριωτικής πράξεως και αποτελεί τη φανερότερη εκδήλωση του οφειλόμενου επαίνου και της δόξας που πρέπει να ακολουθεί τη μνήμη των πεσόντων και την εθελουσία τους υπέρ της πατρίδας. Ο Εύζωνας που βρίσκετε στη πλατεία Πάρκου στο Κέντρο της πόλης, είναι μνημείο στον 'Αγνωστο Στρατιώτη του Βαλκανικού Πολέμου.

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη
Δείτε το σημείο στο χάρτη