Ο.Α.Ε.Ε. ( πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ) / Ο.Τ.Ε - Τηλεπ/κο διαμέρισμα Φθιώτιδας

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Ο.Α.Ε.Ε. ( πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ) / Ο.Τ.Ε - Τηλεπ/κο διαμέρισμα Φθιώτιδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Αινιάνων 10

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231023149/ 2231038814, 2231044499/ 2231027999

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη