Περιφερειακή Δ/νση Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (ΕΟΤ)

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Περιφερειακή Δ/νση Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Καλυβίων 14

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 22310-66050 έως και το 8

Φαξ: 22310-66059

Δείτε το σημείο στο χάρτη