Περιφερειακό Ιατρείο Ανθήλης

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Περιφερειακό Ιατρείο Ανθήλης

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Ανθήλη

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231093320

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη