Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοχωρίου

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοχωρίου

Τόπος: Μοσχοχώρι

Διεύθυνση: Μοσχοχώρι

Τηλέφωνο: 2231081577

Δείτε το σημείο στο χάρτη