Περιφερειακό Ιατρείο Υπάτης

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Περιφερειακό Ιατρείο Υπάτης

Τόπος: Υπάτη

Διεύθυνση: Υπάτη

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231098321

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη