Πολιτική προστασία

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο Δήμο Λαμιέων λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Εθελοντισμού το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή.