Πολυμέσα κέντρου κοινότητας

Φωτογραφίες:

(φώτο 1)(φώτο 2)(φώτο 3)
(φώτο 4)(φώτο 5)(φώτο 6)

Video:

(video 1)