Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Εκτυπώσιμη μορφή
Τηλέφωνο: 
22313-51038
Φαξ: 
22313-51038
Υπηρεσία: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου