Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης:

  • Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
  • Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
  • Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 11
Τηλέφωνο: 
22313-50020
22313-50021
22313-50013
22313-50022
22313-50015
Φαξ: 
22310-66330
22310-26628
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμήμα Α (ΚΕΠ 0613)
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης