Γραφείο Φιλαρμονικής

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρμοδιότητες: 

Tο Γραφείο Φιλαρμονικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Τη δημιουργία σχολής φιλαρμονικής, την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν νέοι και νέες, όπου θα εκπαιδεύονται στην εκμάθηση μουσικών οργάνων.
  • Τη διδασκαλία πνευστών και λοιπών οργάνων και τη συγκρότηση μπάντας
  • Τη διδασκαλία φωνητικής μουσικής, με τη συγκρότηση χορωδίας.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαφήμιση και προώθηση του έργου του γραφείου και του Δήμου.
  • Τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων – συναυλιών.
Διεύθυνση: 
Υψηλάντη 10
Τηλέφωνο: 
22310-21882
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Φιλαρμονικής