Γραφείο Γραμματείας

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων παρέχει τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Είναι αρμόδιο για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, την ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων, την κατάρτιση των συμβάσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης και τη Νομική Υπηρεσία και την τήρηση αποθετηρίου μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51544
22313-51566
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Γραφείο Γραμματείας