Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Γοργοποτάμου (ΚΕΠ 0685)

Εκτυπώσιμη μορφή
Τηλέφωνο: 
22313-51421
Φαξ: 
22310-82018
Υπηρεσία: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Γοργοποτάμου (ΚΕΠ 0685)