Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης (ΚΕΠ 0661)

Εκτυπώσιμη μορφή
Τηλέφωνο: 
22313-51600
22313-51610
Φαξ: 
22313-51618
Υπηρεσία: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης (ΚΕΠ 0661)