Τμήμα Αθλητισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Tο Τμήμα Αθλητισμού:

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις, όπως:
  (α) Εισήγηση για κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
  β) Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
  (γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
 • Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών κολυμβητικών δεξαμενών νερού.
 • Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης σε θέματα συντήρησης – καθαριότητας.
 • Σε συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες, προβαίνει στην έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων αθλητικών σωματείων.
 • Καθορίζει τις προπονήσεις στα γήπεδα με χλοοτάπητα, σε συνεννόηση με τον συντηρητή και τα σωματεία.
 • Εισηγείται την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Ευθύνεται για την φύλαξη, συντήρηση των υλικών και μέσων εξοπλισμού των χώρων άθλησης.
 • Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το υλικό τους.
 • Τηρεί το Μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση των δημοτικών δομών και των νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
 • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Διεύθυνση: 
Φιλίας 1 - ΔΑΚ Λαμίας ''ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ''
Τηλέφωνο: 
22310-67413
Φαξ: 
22310-67413
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού