Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών:

 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας και του παιδιού.
 • Συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κ.λπ.).
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
 • Έχει την ευθύνη:

- Για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας.
- Για την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό.
- Για τον εφοδιασμό των Παιδικών Σταθμών με τα αναγκαία τρόφιμα, για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.
Στο Τμήμα υπάγονται οι κάτωθι παιδικοί σταθμοί:
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ε΄ και ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Έκαστος παιδικός σταθμός έχει την ευθύνη:

 • Για την υγιεινή.
 • Για την φύλαξη και την καλή συντήρηση των εκτός αποθήκης κινητών πραγμάτων των Παιδικών Σταθμών.
 • Για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, καθώς και την έγκαιρη παρασκευή φαγητού και την κανονική διανομή του.
 • Για την εισήγηση εφοδιασμού του Παιδικού Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα, για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.
 • Για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής – διαγραφής – μετεγγραφής νηπίων.
 • Για την τήρηση βιβλίου παρουσίας προσωπικού και νηπίων, βιβλίο Μητρώου νηπίων, δελτίων εισαγωγής – εξαγωγής υλικού και βιβλίου διδαχθείσας ύλης, που καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά το παιδαγωγικό προσωπικό.
Διεύθυνση: 
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Άνοιξη
Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αθηνών 32
Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Ν. Μαγνησία
Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αρκαδίου - Πολεοδομία
ΣΤ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Καλύβια
Ζ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Γαλανέικα
Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Σταυρός
Τηλέφωνο: 
22310-22348 (Α')
22310-26512 (Β')
22310-28652 (Γ')
22310-32969 (Δ')
22310-29357 (ΣΤ')
22310-52337 (Ζ')
22310-61705 (Η')
Φαξ: 
22310-22348 (Α')
22310-26512 (Β')
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών