Τμήμα Πολιτισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Τμήμα Πολιτισμού:

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
  - Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
  - Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
  - Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  - Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων:
  (α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
  (β) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, την συντήρηση, τη γνωστοποίηση και την έρευνα σχετικά με την τεκμηρίωση και προβολή των υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ήτοι:
 • Τηρεί τις διαδικασίες διαφύλαξης, ταξινόμησης, συντήρησης και διάθεσης του υλικού που συγκροτεί τις συλλογές, σύμφωνα και με τους Κανόνες Καλής Πρακτικής που ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων.
 • Συνεργάζεται με άλλα μουσεία και κέντρα πληροφόρησης για την επεξεργασία κοινών προτύπων ταξινόμησης υλικών, αναφορικά με την μελλοντική τους δικτύωση.
 • Μεριμνά για τον πλουτισμό του υλικού που αποτελεί τις συλλογές και τις θεματικές ενότητες, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών προσκτήσεων (αγορά, δωρεά, ανταλλαγή).
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.).
 • Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Διεύθυνση και την υλοποίηση προγραμμάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ανταλλαγών με άλλα μουσεία, μουσικών ακροάσεων και εν γένει καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που προάγουν την πνευματική καλλιέργεια των δημοτών και προβάλλουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και της περιοχής.
 • Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Διοίκηση έκδοσης ενημερωτικών εντύπων, οδηγών, καταλόγων των μουσείων που συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού για τις θεματικές εκθέσεις αυτών και τις δράσεις τους.
 • Συμμετέχει σε δίκτυα του Υπουργείου Πολιτισμού που οργανώνουν κατ’ έτος ενημερωτικές συναντήσεις σε θέματα Νεοελληνικού Πολιτισμού και Ιστορίας.
 • Συνεργάζεται για τη δημιουργία δικτύου τοπικών μουσείων και βιβλιοθηκών του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες των Πνευματικών Κέντρων, ήτοι:
  - Συντάσσει και υποβάλλει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Πνευματικών Κέντρων
  - Συμμετέχει στον προγραμματισμό και υλοποίηση περιοδικών συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών δράσεων.
  - Οργανώνει τμήματα χορού, θεάτρου, ζωγραφικής κ.λπ.
Διεύθυνση: 
Αινιάνων 6
Καλύβα Μπακογιάννη 6 (Λαογραφικό Μουσείο)
Τηλέφωνο: 
22310-46887
22310-37832 (Λαογραφικό Μουσείο)
Φαξ: 
22310-46891
22310-37832 (Λαογραφικό Μουσείο)
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού