Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρμοδιότητες: 

Αντικείμενο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης είναι η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, η έκδοση και ο έλεγχος εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και ο έλεγχος των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51090
Φαξ: 
22310-22641
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης