Ερώτηση για την διάθεση 12.000 ευρώ στην προετοιμασία φακέλου πρότασης στο ΕΣΠΑ