Ερώτηση για την χρηματοδότηση της επέκτασης του στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας