Ερώτηση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών για τις οφειλές στη ΔΕΥΑ Λαμίας