Για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Λαμίας

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Οκτώβριος, 2013

 Η τοποθέτηση του δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Στασινού στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας για το θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013» έχει ως εξής:

 

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και είναι σημαντικές οι ευθύνες για την καθυστέρηση της είσπραξης των οφειλών - το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται καθαρά ότι τα τελευταία χρόνια δεν έγινε γι’ αυτό καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του χρέους πολλών συμπολιτών μας – κυρίως επαγγελματιών – και έχουν καταστήσει ήδη τις περισσότερες οφειλές άκρως επισφαλείς.

Σ΄ αυτό έρχονται να προστεθούν και οι προσαυξήσεις. Είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή υπόκειται στις νόμιμες προσαυξήσεις, οι οποίες πολλές φορές γίνονται δυσβάστακτες. Οι ευθύνες δεν είναι μόνο στους οφειλέτες, που πιθανόν να ενημερώνονται πλημμελώς από τις υπηρεσίες ή να έχουν την εντύπωση ότι οι χαλαρές διαδικασίες που ακολουθεί ο Δήμος, σημαίνει και μη είσπραξη.

Μια πρώτη ματιά στους καταλόγους, μας επιβεβαιώνει πως πολλοί από τους οφειλέτες έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους ή έχουν καταστεί αφερέγγυοι, όντας σε πλήρη αδυναμία ή και πτώχευση.

Σήμερα το ποσό των 8 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, που εμφανίζονται ως ανείσπρακτες οφειλές και Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, είναι κατά ένα μεγάλο μέρος πλασματικό.

Έχουν καταχωρηθεί ανείσπρακτες οφειλές 7.500 περίπου οφειλετών, από μικρά ποσά του ενός ευρώ(!) μέχρι 720.000 ευρώ. [Εδώ είναι και η περίφημη οφειλή της πρώην ΜΠΕΤΟΜΑΡ και σήμερα «Λατομεία Ελλάδας»*]

Από το σύνολο των οφειλετών, οι:

- 5600 περίπου χρωστάνε κάτω από 300 ευρώ. Είναι αυτοί για τους οποίους η οφειλή τους δεν βεβαιώνεται στη ΔΟΥ. Το ποσό όμως που οφείλουν δεν αγγίζει τις 500.000 ευρώ συνολικά.

- Οι μισοί από το σύνολο, δηλαδή περίπου 3.500, χρωστάνε ποσά κάτω από 100 ευρώ. Άρα το 50% περίπου των οφειλετών χρωστάνε περίπου 150.000 ευρώ

- Από αυτούς, οι 600 περίπου χρωστάνε κάτω από 10 ευρώ, δηλαδή 3.500 ευρώ περίπου συνολικά(τα ποσά αυτά προτείνουμε να διαγραφούν…)

- 190 περίπου έχουν οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ, συνολικό ποσό 5.780.000 ευρώ,

- 120περίπου έχουν οφειλές πάνω από 10.000 ευρώ, ποσό 5.250.000 (ήτοι ποσοστό 67,58% του συνολικού ποσού των 7,7 εκατομμυρίων),

- 24 οφείλουν ποσά πάνω από 50.000 ευρώ,

- 10οφειλέτες οφείλουν ποσά πάνω από 100.000 ευρώ (σ’ αυτούς είναι και τρεις Δήμοι, η ΔΕΗ κλπ)

 

Από τα Υπόλοιπα των Βεβαιωτικών Καταλόγων, ποσά που - επαναλαμβάνουμε - εμφανίζονται στον προϋπολογισμό ως ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ, ένα σχετικά μικρό ποσοστό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής απαίτηση κρίνοντας την φερεγγυότητα των οφειλετών από όπου προκύπτει η βεβαιότητα ότι θα εισπραχθεί στο ακέραιο.

Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των απαιτήσεων κρίνεται επισφαλές, η είσπραξη του οποίου αξιολογείται μερικά ή ολικά αμφίβολη με βάση την εικόνα και τις πληροφορίες της αγοράς. Για ένα σημαντικό επίσης ποσοστό η είσπραξη φαίνεται και κρίνεται ανεπίδεκτη έως αδύνατη

Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον φοροεισπρακτικό χαρακτήρα αυτών των οφειλών, δεν παύει να αποτελεί υποχρέωση του Δήμου να εφαρμόσει τα νόμιμα και να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και της συγκυρίας

 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

 Να ξεχωρίσουμε τις οφειλές των καταστημάτων επισιτισμού - το γνωστό ως τέλος παρεπιδημούντων - που κι αυτές έχουν δύο σκέλη: τα ποσά για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και τα ποσά, που είναι εκτός προσφυγών και αφορούν το 2% από το 2007 μέχρι το 2009 και το 0,5% μετά το 2009 έως σήμερα

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο, μέχρι να τελεσιδικίσουν οι προσφυγές, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Σε ό,τι αφορά όμως δεύτερο, είναι φανερό ότι η καθυστέρηση της εξόφλησης είναι σε βάρος και των ίδιων των οφειλετών. Σε κάθε περίπτωση επίσης είναι σε βάρος του δημότη, τη στιγμή που προβλέπονται στον προϋπολογισμό και είναι χρήματα που λείπουν από δραστηριότητες του Δήμου, κυρίως κοινωνικού και ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εμείς προτείναμε, και προτείνουμε ξανά

- Είμαστε αντίθετοι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, τη στιγμή μάλιστα που ο δήμος έχει σοβαρές ευθύνες για την χαλαρή λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού, που πρέπει να αναγνωριστεί.

- Να συσταθεί μια  Ειδική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα μελετήσει τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους και θα δει τρόπους είσπραξης, ακόμα και τη σύνδεση του ΑΦΜ με το δημοτολόγιο και το ληξιαρχείο για να επιβεβαιώνεται κάθε φορά η δημοτική ενημερότητα του δημότη και, αν χρωστάει, να παροτρύνεται να πάει να πληρώσει.

- Να αποφασιστεί η διαγραφή των μικρών ποσών κάτω από 10 ευρώ και να γίνει ένα ξεκαθάρισμα των Καταλόγων.

- Να σταλεί σε όλους τους οφειλέτες κατά κατηγορία οφειλής(διαφορετική για τα πρόστιμα, διαφορετική για τα τέλη κλπ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ που να τους καλεί για την εξόφληση των οφειλών τους. Οι μεγάλοι οφειλέτες να μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με την ταμειακή υπηρεσία, προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος εξόφλησης. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να υπάρξει γι’ αυτούς που είναι εκτός του Δήμου, όπως διαφημιστικές εταιρείες, δήμοι κλπ

- Να ενημερωθούν οι επαγγελματικές οργανώσεις, Επιμελητήριο, Σύλλογος Επισιτιστικών Επαγγελμάτων κλπ για τις οφειλές, οι οποίες να ενημερώσουν αντίστοιχα τα μέλη τους προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις, γιατί η όποια καθυστέρηση το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι η διόγκωση των οφειλών.

- Να ασκηθούν όλες οι πιέσεις προς το Υπουργείο και την κυβέρνηση μέσω ΚΕΔΕ προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το διακανονισμό των οφειλών σε δόσεις.

- Η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι τότε να εξετάζει θετικά αιτήματα συμπολιτών για ρύθμιση - διακανονισμό όλων των οφειλών τους, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 

 

Παναγιώτης Στασινός

Δημοτικός Σύμβουλος Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

 

* Ο Δήμος Στυλίδας έχει εισπράξει τις οφειλές της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» προς το Δήμο Στυλίδας που αντιστοιχούσαν στα τέλη λατομικών προϊόντων, όπως ορίζει ο νόμος και οι οποίες εμφανίζονται και στον προυπολογισμό του Δήμου Λαμίας. Το ποσό διεκδικούσε ο Δήμος Στυλίδας, γιατί γεωγραφικά ο χώρος/έκταση εξόρυξης του λατομείου βρίσκεται στην Κοινότητα Αυλακίου, ενώ τα γραφεία και μόνο ανήκουν γεωγραφικά στη Λαμία.

Η είσπραξη έγινε από τη Στυλίδα μετά την συγχώνευση της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ», γιατί χρειάστηκε η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας, την οποία είχε δεσμεύσει ο Δήμος.

Αν ο Δήμος Λαμίας θέλει να διεκδικήσει ο,τιδήποτε στο εξής, λογικά πρέπει να στραφεί νομικά εναντίον του Δήμου Στυλίδας, και όχι εναντίον της εταιρείας, η οποία εμφανίζεται ότι έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon lixiprothesmes_ofeiles.doc298 KB