Η παρουσίαση του συνδυασμού ''΄ΛΑΜΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ'' (βίντεο)