Η Πρωτοβουλία για την κατανομή του χρηματικού ποσού του ΥΠΕΣ για την Πυροπροστασία

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Μάιος, 2013

 Η Πρωτοβουλία για την κατανομή του χρηματικού ποσού του ΥΠΕΣ για την Πυροπροστασία

Η κατανομή του ποσού που μας δόθηκε από το ΥΠΕΣ για την πυροπροστασία, κατά την άποψή μας έπρεπε να έρθει ως θέμα στην Ημερήσια Διάταξη και με ευθύνη/υπογραφή του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Η δε διάθεση του ποσού πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη και όχι στην καταστολή.

Αυτό προϋποθέτει κυρίως την ενεργοποίηση της κοινωνίας, την ενημέρωσή της με όλες τις μορφές, την οργανωμένη παρουσία των εθελοντών και των πυροφυλάκων σε συνδυασμό με τη συντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και τη δημιουργία υποδομών αντιπυρικής προστασίας στα δάση και την περιαστική περιοχή.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου πρέπει να εφαρμόσει και να ελέγξει σε κάθε χώρο  ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και να αναλύσει τις ευθύνες των κατοίκων και των τοπικών παραγόντων σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα. Με ευθύνη του να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και την επάρκειά τους. Το ΣΤΟ πρέπει να γνωρίζει πόσες και ποιες ομάδες εθελοντών λειτουργούν, τους επικεφαλής με τους αντικαταστάτες τους, τη στοιχειώδη υποδομή που πρέπει διαθέτουν, πόσα και πού πυροφυλάκια είναι στελεχωμένα, τους κρουνούς και τις υδατοδεξαμενές σε κάθε περιοχή. Να γνωρίζει αν υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές, πού βρίσκονται και σε τι κατάσταση είναι η κάθε μια από άποψη δασοπροστασίας.

Σε συνεργασία με τον ΟΣΕ να γίνει έλεγχος του σιδηροδρομικού δικτύου και να καθαριστούν τα επικίνδυνα χόρτα κοντά στις ράγες. Το ίδιο με τη ΔΕΗ, να ελεγχθεί το δίκτυό της από την άποψη των βραχυκυκλωμάτων στις δασικές περιοχές.

Να ελεγχθεί ο ΧΑΔΟ/ΧΥΤΑ Λαμίας αν πληροί τους κανόνες αντιπυρικής προστασίας.

Η πρόσληψη των εποχιακών υπαλλήλων να είναι 3μηνης διάρκειας και να δοθεί προτεραιότητα στη στελέχωση 1-2 πυροφυλακίων στην γεωγραφική περιοχή του  Δήμου σε 24ωρη βάση και με πλήρη έλεγχο του χώρου ευθύνης τους σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έτσι που να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος.

Με λίγα λόγια ο Δήμος θα πρέπει να ανακοινώσει, όπως προβλέπεται άλλωστε, την κατανομή αυτών των χρημάτων αναλυτικά και για την πρόληψη. ‘Όπως επίσης να εμφανίσει τις πραγματικές ανάγκες σε υποδομή, σύμφωνα και τις προμήθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τα αντίστοιχα κονδύλια του ΥΠΕΣ. Δηλαδή τί έχει ο Δήμος σήμερα σύμφωνα με τις προμήθειες των προηγούμενων χρόνων, τι χρειάζεται για να το ενοικιάσει ή και να το αγοράσει, αν δίνεται αυτή η δυνατότητα

Χωρίς αυτή την αναλυτική εικόνα, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την κατανομή των δαπανών, που όπως φαίνεται γίνεται με έναν εντελώς εγκεφαλικό τρόπο. Σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ στις Δημοτικές Ενότητες χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο, σαράντα χιλιάδες(40.000) μίσθωση μηχανημάτων, εικοσιδύο χιλιάδες(22.000) για προσωπικό και εφτά χιλιάδες(7.435) υλικά.

Εδώ να συνδέσουμε το ποσό των 40.000 ευρώ με τον αντίστοιχο ποσό των 66.000, που επίσης διατίθενται στις Δημοτικές Ενότητες για την «Διαχείριση Πρασίνου και Αυτοφυούς βλάστησης σε Κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ». Σύνολο 106.000 ευρώ…

Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση φυσικά να συμφωνήσουμε τα χρήματα αυτά να διατεθούν για άλλες ανάγκες, που δεν το πιστεύουμε να γίνει

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(σύμφωνα με την εισήγηση της Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου)

 

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (2μηνης διάρκειας για Πυροπροστασία(8 εργάτες και 2 οδηγοί)

 

15.700,00

 

Εργοδοτικές εισφορές

6.300,00

 

Μίσθωση μηχανημάτων για πυροπροστασία(για 3 μήνες)

 

40.000,00

Προμήθεια υλικού για πυροπροστασία

 

7.435,00

Δαπάνες Πυροπροστασίας ΔΕ ΛΑΜΙΕΩΝ

15.200,00

Δαπάνες Πυροπροστασίας ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

4.500,00

Δαπάνες Πυροπροστασίας ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ

11.400,00

Δαπάνες Πυροπροστασίας ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

8.900,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

109.435,00

Το κονδύλι αυτό, σύμφωνα και με την Εγκύκλιο του Υπουργείου, αφορά κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση ενεργειών όπως:

α) Καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στο περιαστικό δάσος, τα άλση κλπ.

β) Καθαρισμός - έλεγχος χωματερών

γ) Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο Δήμου

δ) Θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ) και

ε) Λειτουργικά έξοδα (π.χ. υπερωρίες µη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα)

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon katanomi_ton_dapanon_pyroprostasias.doc82.5 KB