Η τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος, 2013

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ θυρίδα 142  35100 Λαμία

Τηλ 2231045910  6932837696 6937378138

http://www.pepla.grhttp://pepla.blogspot.com - info@pepla.gr

Η γενική εντύπωση που δημιουργείται σε έναν καλοπροαίρετο αναγνώστη των στοιχείων του προϋπολογισμού είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι ρεαλιστικός, αλλά πλασματικός. Όμως οι φορείς της αυτοδιοίκησης σήμερα πρέπει να συντάσσουν ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς. Ο προϋπολογισμός πρέπει να προσδιορίζει τις ικανότητες και τις δυνατότητες του φορέα, να είναι σωστά ισοσκελισμένος και σφιχτός. Αν χρειάζεται κατά τη διάρκεια του έτους, μπορεί το ΔΣ να κάνει τροποποιήσεις, όπως άλλωστε γίνεται και στον Δήμο. Επικρατούν οι επισφαλείς απαιτήσεις από οφειλές παρελθόντων ετών και οι ανασφαλείς προσδοκίες από χρηματοδοτήσεις με βάση την προηγούμενη 5ετία

 Η γενική διαπίστωση επίσης είναι ότι το πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι σε …κρίση και αναζητείται.

 - ΚΗΦΗ ► λειτουργεί με λιγότερους ωφελούμενους από το προσωπικό και παράγεται μια εντελώς πλασματική εικόνα με τον σκοπό να αγιάζει τα μέσα … της επιχορήγησης

 - ΚΔΑΠ ► εμφανίζεται σε μη λειτουργία, χωρίς προσωπικό, θα μεταφερθεί – δεν θα μεταφερθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα κλπ

 -ΙΑΚ ► Καταργήθηκε και πώς να μην καταργηθεί, αφού η σχέση μας με τους ρομά είναι μηδενική, αν όχι εντελώς αρνητική. Φαίνεται ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν θέλησε να κατανείμει πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  για ένα τόσο... μη σημαντικό θέμα. Η γνώμη μας είναι πάντως ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική πολιτική, όταν θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης των ρομά και άλλων ευπαθών ομάδων αντιμετωπίζονται ως τελευταίας

- Το Βοήθεια στο Σπίτι ► είναι σε μόνιμη κρίση, υπάρχει – δεν υπάρχει, και ουσιαστικά δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου

- Στην Κοινωφελή φορτώνουμε τη λειτουργία των Εικαστικών και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ► που είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις εμφανιζόμενες ως αυτοδιαχειριζόμενες και που δεν είναι.

 Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα ΚΑΠΗ και τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στις κοινωνικές υποδομές του Δήμου, που παρουσιάζουν επίσης προβλήματα λειτουργίας και τα ξέρουμε

 Έχουμε την πεποίθηση ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου συνολικά πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να συζητηθεί στα πλαίσια της σημερινής συγκυρίας και στη βάση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και των δυνατοτήτων, ίσως και σε ένα ξεχωριστό δημοτικό συμβούλιο. Ακούσαμε την ανακοίνωση του δημάρχου για ένταξη στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της φτώχιας κλπ, όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι αποσπασματικές πολιτικές δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα, μακριά από το δημοτικό συμβούλιο

 Ο προϋπολογισμός δεν διορθώνει, όπως θα έπρεπε, τις «φούσκες» και τις νοοτροπίες του παρελθόντος(βλέπε ΚΗΦΗ κλπ)

Τα Εικαστικά

Ο έλεγχος της λειτουργίας των Εικαστικών παραμένει ζητούμενο, δεν ξέρουμε αν λειτούργησε η επιτροπή αξιολόγησης και πρόσληψης των συνεργατών, των προμηθειών κλπ όπως είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμφανίζει:

-          έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα «Έσοδα Ωδείου, Μουσικής Σχολής, τμημάτων Μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ» 77.000 ευρώ Πώς;;; Πού εμπλέκεται το Ωδείο;

-          αμοιβές εξωτερικών συνεργατών εικαστικών εργαστηρίων 57.000 ευρώ, συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΔΑΠ – Εικαστικών Εργαστηρίων 2.000 ευρώ και προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία των εικαστικών εργαστηρίων 20.000 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ 79.000 ευρώ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης:

Πώς ελέγχεται και από ποιον; 

-          Εμφανίζει Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λαμιέων και Κοινωφελούς επιχείρησης, για την λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης χωρίς να έχει πάρει ένα ευρώ το 2012, 28.000 ευρώ

-          Εμφανίζει έξοδα:

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Κέντρου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης                                                                                                                  12.300 ευρώ

Αμοιβές Ελευθέρων επαγγ/τιών για την ηχητική - οπτική κάλυψη εκδηλώσεων Κέντρου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης                                                                         2.000 ευρώ

Έξοδα συντήρησης λογισμικού Κέντρου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης                     1.000 ευρώ

Συνδρομές ιστοσελίδων internet Κέντρου Ευρωπ πληροφόρησης                         4.500 ευρώ

Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων Κέντρ Ευρωπ πληροφόρησης   3.200 ευρώ

Έξοδα Λοιπών δημοσιεύσεων Κέντρου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης                    4.000 ευρώ

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης.                                                                        1.700 ευρώ

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Εκδηλώσεων Κέντρου Ευρωπαϊκής πληροφόρησης.

                                                                                                                          5.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ        33.700 ευρώ

Το ΚΗΦΗ

Είχαμε στον προϋπολογισμό του 2012: 229.152,5 ευρώ, πήραμε 148.291 και προϋπολογίζουμε 77.227 ευρώ, με 4 εργαζόμενες και … έναν δικαιούχο

 

Ερωτήματα γενικά:

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές Συνεργατών κοινωφελούς!! (τι αφορά;;)                                            40.332 ευρώ

Λοιπές αμοιβές τρίτων(τι αφορά; προϋπολογισμός είναι, αλλά κάτι θέλει να πει)    10.000 ευρώ

Λοιπά έξοδα μη προσδιοριστικά - εκτάκτων αναγκών(επίσης….                          15.000 ευρώ

Λοιπά μισθώματα                                                                                        3. 000 ευρώ

Λοιπές συνδρομές                                                                                       3.100 ευρώ

ΕΣΟΔΑ

Μισθώματα από ακίνητα       από 201.000  σε 154.000 ευρώ, γιατί;

Έσοδα εκμεταλλεύσεων        από   18.000  σε  77.000 ευρώ, Ποια ήταν πριν ποια τώρα;

Επιχορήγηση ΚΗΦΗ              από 229.000  σε  77.000 ευρώ,  γιατί;

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα (οφειλές μισθωμάτων)  Είχαμε προϋπολογίσει 10.000,  πήραμε 1.000 και προϋπολογίζουμε 20.000. Σίγουρα μιλάμε πια για επισφαλείς απαιτήσεις… Πότε θα χαρακτηριστούν ως επισφαλείς;;

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα 246.000 ευρώ… Το ποσό αυτό φανερώνει τον πλασματικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon proypologismos_koinofeloys_2013.doc298 KB