Να συγκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για την Έκθεση Βαρλάμη στην Λαμία