Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών:Η συμμετοχή μας στις δημοτικές εκλογές