Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής (Πέμπτη 5-12-2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος, 2013 έως Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος, 2013

Σήμερα Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Δευτεροβάθμια Δημοτική Σχολική Επιτροπή.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

 

  • Απόφαση για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου των Σχολικών κυλικείων

Είναι πενταμελής σε κάθε σχολική μονάδα και συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης( διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές)

  • Απόφαση για αίτημα προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει εγγράφως την άποψή της για μειώσεις στο ποσό ανά μαθητή στα κυλικεία των σχολείων μετά από σειρά αιτημάτων από τους κυλικειάρχες. Η μέχρι τώρα προφορική απάντηση είναι αρνητική για την δυνατότητα της Επιτροπής να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις ενώ συνημμένα αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση σε όλα τα σχολεία του Δήμου (με το ποσό ανά μαθητή, την έναρξη της σύμβασης, τις μειώσεις που έχουν μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί και τον αριθμό των μαθητών).
  • Αρνητική απάντηση σε αίτημα του κυλικειάρχη  για την μη καταβολή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τον ίδιο.

Συγκεκριμένα αιτήθηκε η εναρμόνιση του συγκεκριμένου μισθωτή με την υπάρχουσα κατάσταση σε όλα τα άλλα κυλικεία, με την καταβολή δηλαδή από την Σχολική Επιτροπή του λογαριασμού της ΔΕΗ του κυλικείου.

Η Επιτροπή αποφάσισε σε όλες τις νέες μισθώσεις καθώς και στις ανανεώσεις παλαιών πως θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η σύμβαση που έχουν υπογράψει τα συμβαλλόμενα μέρη, όπου ρητά αναγράφεται η υποχρέωση του μισθωτή στην καταβολή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τακτική του παρελθόντος, με τις διευκολύνσεις στα κυλικεία, είναι δύσκολο να συνεχιστεί  την ώρα που οι οικονομικοί πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι συνεχώς μειούμενοι, παράλληλα δε, το  συνολικό ετήσιο ποσό (που υπολογίζεται από όλα τα κυλικεία σε 10.000 περίπου ευρώ ) θα μπορεί να διατεθεί  προς όφελος των μαθητών και των λειτουργικών εξόδων των σχολείων.

Τέλος τονίστηκε πως η Επιτροπή  αδυνατεί να υποδείξει στον Διευθυντή του κάθε Σχολείου (έναν από τα συμβαλλόμενα μέρη) να παρανομήσει, δεχόμενος τροποποιήσεις σε όσα έχει υπογράψει και αποδεχθεί στην σύμβασή του ο κάθε μισθωτής.

  • Έγκριση δαπανών Σχολείων

Εγκρίθηκαν η πληρωμή  των δαπανών των παρακάτω σχολείων

  1. του 6ου Γυμνασίου για την επισκευή της στέγης
  2. του Γυμνασίου Μοσχοχωρίου για την αγορά υπολογιστών και προβολέα
  3. Του Ειδικού Σχολείου για την αποκατάσταση ζημιών σε 4 υπολογιστές και την θραύση υαλοπινάκων
  • Απόφαση για υλοποίηση της  εφαρμογής του λογισμικού ‘’Επαφος’’  όπως έχει αποφασιστεί  από τη Επιτροπή εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Να  υπενθυμίσω πως η εφαρμογή βοηθά στην καταχώριση, διαφάνεια και έλεγχο των δαπανών κάθε σχολείου αποτυπώνοντας σε πραγματικό χρόνο κάθε λειτουργική ανάγκη του σχολείου.

  • Ενημέρωση για την πορεία κατασκευής στεγάστρου στο 6ο Γυμνάσιο

Το θέμα που ταλαιπωρεί το σχολείο από το 2009,μετά την ανεύρεση αρχαιοτήτων στον προαύλιο χώρο, βρίσκεται στην διαδικασία συνεννόησης Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το είδος της κατασκευής (στατικότητα, προστασία αρχαιοτήτων, ένταξη του χώρου στην σχολική δραστηριότητα κλπ)

Το κόστος κατασκευής, είναι σύμφωνα  με τις πρώτες πληροφορίες, περί τις 20.000 ευρώ ενώ μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως το έργο βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής

 

Παναγιώτης Στασινός

Δημοτικός Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών

Μέλος της Δευτεροβάθμιας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής