Συνέντευξη στον κανάλι Ένα TV για ΕΛΚΕ,ελαιοτριβεία και δημαιρεσίες

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 4 Ιανουάριος, 2013

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας,Παναγιώτης Στασινός,σε συνέντευξη στον κανάλι Ένα TV.

 Συζητήθηκαν τα θέματα:

-Η περιβαλλοντική ρύπανση του εργοστασίου της ΕΛΚΕ στην Δαμάστα Λαμίας

-Η πρόταση για σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων

-Η αποτίμηση του έργου της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Λαμιέων εν όψη και της ανάληψης των καθηκόντων των νέων μελών

-Η σημερινή λειτουργία και το μέλλον του Δήμου μέσα στην οικονομική κρίση