Αρχίζουν αύριο οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τετ, 09/05/2018 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

             Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων ανακοινώνει ότι αρχίζει αύριο Πέμπτη 10 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2018-2019.

            Δικαίωμα εγγραφής στα νηπιακά τμήματα έχουν όλα τα παιδιά που γίνονται 2,5 ετών ως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018, ενώ στα βρεφικά τμήματα τα βρέφη που γίνονται 18 μηνών έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας που βρίσκονται:

Α΄ Παιδικός Σταθμός, Υψηλάντη & Μακροπούλου, τηλ: 22310 22348

Β΄ Παιδικός Σταθμός,  Αθηνών 32, τηλ: 22310 26512

Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός,  Πιστόλη & Αδάνων 8, στη Νέα Μαγνησία, τηλ: 22310 28652

Δ΄ Παιδικός Σταθμός,  Αρκαδίου 6, τηλ: 22310 32969

ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Νήσου Ρω, στα Καλύβια, τηλ: 22310 29357

Ζ΄  Βρεφονηπιακός Σταθμός, Αγίας Παρασκευής & Κ. Γαλανού, στα Γαλανέϊκα, τηλ: 22310 52337

Η΄ Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ: 22310 61705.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών για τη λήψη εντύπων και για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφών θα γίνεται καθημερινά από 08.00 πμ - 13.00.

Δικαιολογητικά εγγραφών

  • Αίτηση γονέα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου.
  • Βεβαίωση εργασίας ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ των γονέων και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
  • Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από Παιδίατρο και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας, με τα εμβόλια που προβλέπονται  κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
  • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τα βρεφικά τμήματα η επιλογή θα γίνει με οικονομικά και κοινωνικά  κριτήρια.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου.
  • Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς γονείς:

Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών:

  • Αίτηση επανεγγραφής.
  • Βεβαίωση εργασίας ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ των γονέων και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.                
  • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.