Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Πατρόκλου,Βασακάρη,Κοραή στη Λαμία