Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αμπλιανίτη (Κόβμος ΜΕΡΥΠ)