Μερική αναστολή των ήπιων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης από 10/09/2020.

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετ, 09/09/2020 - 16:05

 

Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4688/2020, αναστάλθηκε μερικώς, λόγω μεταβολής των συνθηκών η με αριθμό 21/2020 απόφαση της ίδιας Επιτροπής και συγκεκριμένα κατά το μέρος που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση περί απαγόρευσης οχημάτων πλην λεωφορείων και ΤΑΧΙ στις οδούς:

-Υψηλάντου, από τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας έως την Πλ. Ελευθε-ρίας,

-δυτικό τμήμα της Πλ. Ελευθερίας,

-Σκληβανιώτη, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Μακρο-πούλου,

-Διάκου, από την Πλ. Ελευθερίας έως τη συμβολή της με την οδό Αινιάνων,

Σύμφωνα με την απόφαση της ιδίας Επιτροπής οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επανεξεταστούν αρμοδίως, στα πλαίσια συνολικής βελτίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης της Λαμίας και περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω μερική αναστολή ήταν οι εξής:

(α) Την Πέμπτη 10/09/2020 έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καραγιαννοπούλου, οι οποίες προβλέπεται να έχουν διάρκεια περίπου  ενός (1) μηνός.

(β) Επίσης την ίδια ημέρα [Πέμπτη 10/09/2020] έχει προγραμματιστεί η έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, αφού  τα δίκτυα του φυσικού αερίου και των οπτικών ινών κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν προγενέστερα από το προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης τους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η κατασκευή ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακροπούλου, ενώ περαιτέρω μετάθεση του χρόνου αποβαίνει σε βάρος του συγκεκριμένου έργου, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και των εορτών των Χριστουγέννων και δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της συγκεκριμένης οδού αναμένεται να έχουν  διάρκεια  περίπου ενός (1) μηνός και θα διεξαχθούν σε διάφορες φάσεις [η πρώτη φάση ξεκινά την Πέμπτη 10/09/2020].

 (γ) Τα μέτρα προστασίας από διάδοση κορονοϊού, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των συναφών με αυτές δραστηριοτήτων, αλλάζουν  τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης, γεγονός που επιβάλλει αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων.

Μετά την απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος και Πρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε σχετικά:

«Ο πλούσιος διάλογος και τα πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν τον οδηγό μας για τα επόμενα μέτρα . Όπως άλλωστε είχαμε σημειώσει έχουμε το βλέμμα μας και τα αυτιά μας στραμμένα στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να ρυθμίζονται τα επί μέρους προβλήματα χωρίς να αλλάξουν οι στρατηγικές. Είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε πριν τη λήξη τους τα μέτρα, καθώς αντικειμενικά γεγονότα με την εξέλιξη των έργων μας αναγκάζουν προς τούτο . Η ασφαλτόστρωση της οδού Μακροπούλου και η παρέμβαση στην οδό Καραγιαννoπούλου μας αναγκάζουν σε αναστολή των μέτρων και σε συνέχιση του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς . Η βασική αρχή του διαχωρισμού ανθρώπων από τα αυτοκίνητα παραμένει στρατηγική μας υποχρέωση . θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μετείχαν στο δημιουργικό δημόσιο διάλογο καταθέτοντας θετικές ή αρνητικές κρίσεις. Είναι ένας διάλογος που θα συνεχιστεί για τα μικρά και τα μεγάλα»