Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 η διαδικασία ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που αφορά εγγραφές νηπίων μέσω του ΕΣΠΑ, σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Δευ, 04/08/2014 - 14:00 έως Τρί, 05/08/2014 - 13:55
Ετικέτες: 
     Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 η διαδικασία ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2014-2015 που συμμετέχει ο Δήμος Λαμιέων και αφορά εγγραφές νηπίων σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων.
    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι μητέρες άνεργες, μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες αλλά και οι άνδρες, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με Δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού ή βρίσκονται σε χηρεία.
Αφορά παιδιά που συμπληρώνουν τον Σεπτέμβριο του 2014 τα 2 ½ έτη, μέχρι και την παρακολούθηση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο).
      Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν έως την Δευτέρα 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάση απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρείας Ταχυμεταφοράς (courier) και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, την «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. www.eetaa.gr, και της Κ.Ε.Δ.Ε. www.kedke.gr).
     Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων θα μπορούν να προμηθεύονται τις απαραίτητες αιτήσεις από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαμιέων (οδός Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού) στο ισόγειο.
  

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ-ΗΛΙΚΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

37884

Α' Παιδικός Σταθμός Δήμου Λαμιέων

Δ/νση: Μαρκοπούλου και

Υψηλάντη

Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλέφωνο: 2231061705

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών

έως την ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

37887

Β' Παιδικός Σταθμός Δήμου Λαμιέων

Δ/νση: Αθηνών 32

Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλέφωνο: 2231061705

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών

έως την ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

20

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

37889

Γ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Λαμιέων

Δ/νση: Αδάνων - Ν. Μαγνησία

Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλέφωνο: 2231028652

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών

έως την ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

37890

Δ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Λαμιέων

Δ/νση: Αρκαδίου 6

Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλέφωνο: 2231032969

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών

έως την ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

37892

ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου

Λαμιέων

Δ/νση: Νήσου Ρω - Καλύβια

Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλέφωνο: 2231029357

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών

έως την ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

20

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

37897

Η' Παιδικός Σταθμός Δήμου Λαμιέων

Δ/νση: Σταυρού - Δ.Κ. Σταυρού

Τ.Κ. 35100 Λαμία

Τηλέφωνο: 2231061705

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών

έως την ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

20