Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολείων Covid - 19.

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 10/09/2020 - 00:00 έως 23:55
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης) ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριών, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.