Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-19

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετ, 09/09/2020 - 00:00 έως 23:55
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 35198
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 09/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): Ω0ΛΙΩΛΚ-ΗΔΞ

Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.