Σε σύσκεψη με κλιμάκιο του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 συμμετείχε ο Νίκος Σταυρογιάννης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Πέμ, 15/11/2018 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

          Στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ, το οποίο έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 - Regional Policy for Greece post 2020», μελέτη που στοχεύει στη διαμόρφωση διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών για την επόμενη Προγραμματική περίοδο 2021-2027, το Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Φορέα και Δήμαρχος Λαμιέων Νικόλαος Σταυρογιάννης.

         Ο κ. Σταυρογιάννης ανέδειξε τις αναπτυξιακές δυνατότητες - πέραν των άλλων - της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, στα πλαίσια μιας διαμορφούμενης πολιτικής για την κυκλική οικονομία. 

         Επισήμανε επίσης τις αδυναμίες και τα προβλήματα σχεδιασμού, ωρίμανσης, ένταξης και εκτέλεσης νέων έργων, αφού το βαρύ διαχειριστικό καθεστώς των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιβαρύνεται με το σύνθετο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τη μη ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης στις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής και στην ολοένα αυξανόμενη γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα που δημιουργούν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους ΦοΔΣΑ.

       Κύρια πρόκληση για το μέλλον είναι η μεταρρύθμιση του κράτους και η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό που θα στοχεύει στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα που οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία.