Σχετικά με αναφορές για τα Προνοιακά επιδόματα

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/01/2014 - 18:00 έως Παρ, 17/01/2014 - 17:55
Ετικέτες: 
Ο Δήμος Λαμιέων μετά τον επιχειρούμενο θόρυβο γύρω από την διαχείριση των Προνοιακών επιδομάτων διευκρινίζει προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων τα παρακάτω:
 
Η διαχείριση σε όλα τα επίπεδα των Προνοιακών επιδομάτων γίνεται κατ’ εντολή των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας, με βάση την κείμενη νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο που κάθε φορά ισχύει και σε επίπεδο του Νομού, δηλαδή, για όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
 
Κατανοούμε απολύτως την αναστάτωση που κάθε φορά προκαλεί η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και κάθε πιθανή ταλαιπωρία των δικαιούχων. Όμως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν ρητές εντολές και συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου σε ότι αφορά τη συγκρότηση του φακέλου των δικαιούχων.
 
Μέχρι σήμερα, οι Υπηρεσίες του Δήμου από διάφορους διοικητικούς ελέγχους έχουν εντοπίσει αρκετές ελλείψεις απαραίτητων στοιχείων στους φακέλους οι οποίες οδήγησαν, είτε σε επανέλεγχο, είτε σε διακοπή χορήγησης Προνοιακών επιδομάτων.
Θα πρέπει να πληροφορήσουμε, ότι ο μεγαλύτερος όγκος Προνοιακών επιδομάτων απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, πολλές φορές χωρίς μόνιμη κατοικία και αδιευκρίνιστα αίτια.
 
Με δεδομένο, ότι ο Δήμος Λαμιέων παρέλαβε την αρμοδιότητα των Προνοιακών επιδομάτων από την 1-1-2011, σύμφωνα με την νομοθεσία, προβλέπεται τακτική αναθεώρηση κάθε τρία χρόνια και έκτακτα όποτε προκύψουν νέα στοιχεία. Άλλωστε η παρ 1 του άρθρου 8 της Υπουργική απόφασης Γ4α/Φ.225/161/3-2-1989 (ΦΕΚ 108/1989 τ.Β΄)προβλέπει ότι: «Το δικαίωμα για την απόληψη της οικονομικής ενίσχυσης αναθεωρείται τακτικά κάθε τρία χρόνια, έκτακτα δε όταν προκύψουν νέα στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση». Εκ τούτου είναι ααφές, ότι με την πάροδο της 3ετίας οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν την υποχρέωση πλέον να προχωρήσουν σε επιβεβλημένη αναθεώρηση πράγμα το οποίο πράττουν.
 
Η ίδια απόφαση και το ίδιο άρθρο προβλέπει ακόμα ότι «… Για την τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση απαιτείται έκθεση Κοινωνικής Εργασίας Κοινωνικής Λειτουργού και δήλωση του Υπευθύνου, προς είσπραξη και διαχείριση, καθώς και γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ανάλογες με εκείνες που απαιτούνται κατά την αρχική αναγνώριση του δικαιώματος», όπου από 1η Σεπτεμβρίου 2011 (που καταργήθηκαν όλες οι Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης)αρμόδιο όργανο για την έκδοση γνωματεύσεων  είναι το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
 
Στην παρούσα φάση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου δεν κάνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όσα προβλέπει η νομοθεσία και έχουν υποχρέωση να εκτελούν. Πράττουν το καθήκον τους και μόνο. Έτσι ζήτησαν από το σύνολο των δικαιούχων που υπάγονται στις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, ότι προβλέπει η νομοθεσία και με τον τρόπο που το προβλέπει.
 
Επειδή υπάρχει πανσπερμία περιπτώσεων, από την εξέταση των στοιχείων συγκεκριμένου φακέλου που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, προκύπτει ότι, είναι μεταξύ εκείνων που είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση των στοιχείων.
Εντοπίστηκε ακόμη ότι η γνωμάτευση αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών είναι από το έτος 1992 και ζητήθηκε όπως επιβάλλει η νομοθεσία μία επίκαιρη γνωμάτευση από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, άλλως δεν μπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει στην αναθεώρηση με συνέπεια την διακοπή της χορήγησης του επιδόματος όπως πράττει σε όλες τις περιπτώσεις αδιάλειπτα και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Άλλη διέξοδος από το θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Οι όποιες ερμηνείες σε καμία περίπτωση δεν εξαιρούν την ευθύνη της αναθεώρησης και για τις περισσότερες από  200 περιπτώσεις επιδοματούχων τυφλότητας που δεν είναι ίδιες μεταξύ τους, καθώς σε άλλες περιπτώσεις προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες.
 
Οι Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων,  με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο σε επίπεδο Nομού, που είναι τα Προνοιακά επιδόματα, χωρίς μέχρι  σήμερα να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα την ίδια ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε σειρά αποκαλύψεων.  
Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι είναι συνεχείς με βασική πρόνοια να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Εξαντλούν κάθε περιθώριο της νομοθεσίας για να αποφευχθεί ή να ελαττωθεί η ταλαιπωρία των δικαιούχων, χωρίς όμως εκπτώσεις στη νομιμότητα.