Σχετικά με αναφορές για την παροχή τροφής σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Σάβ, 11/01/2014 - 15:00 έως Κυρ, 12/01/2014 - 14:55
Ετικέτες: 
Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την παροχή τροφής σε παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων και αναφορές, ότι «έχει καθυστερήσει η δημοπρασία από το Δήμο», για την πληρέστερη ενημέρωση σας και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, δίνουμε στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα τα οποία φέρουν και την σήμανση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, από τα οποία προκύπτουν τα παρακάτω:
Οι προμήθειες τέτοιων ειδών καλύπτουν ημερολογιακά ένα χρόνο. Συγκεκριμένα πρόκειται για προμήθειες του έτους 2014. Αυτό σημαίνει, ότι οτιδήποτε έχει ως αφετηρία την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Είναι αυτονόητο, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει προμήθεια ψωμιού και κρέατος το έτος 2013 για να καταναλωθεί από τα μικρά παιδιά το έτος 2014…. Αντίθετα υπάρχει απόθεμα σε όλα τα υπόλοιπα είδη διατροφής τα οποία ούτε μια ημέρα δεν σταμάτησαν να διατίθενται.
Όλες οι ενέργειες ξεκινούν με την έγκριση του προϋπολογισμού τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ειδικότερα:
  • Με την αρ. 404/11-11-2013 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό του  οικονομικού έτος 2014.
  • Την επόμενη ημέρα,  με το Αριθμ. Πρωτ.: 86846/12-11-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, υποβάλλεται και εγκρίνεται αυθημερόν από την Δημόσια Αρχή Συμβάσεων το πρωτογενές αίτημα για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» έτους 2014 με προϋπολογισμό 150.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.
  • Δύο μέρες μετά και με την παραλαβή της έγκρισης, με το Αριθ. Πρωτ: 87575/14-11-2013 η Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεν περιμένει την έλευση του 2014 αλλά βεβαιώνει ότι : «στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτος 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. εξόδων 15.6481.0001 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (150.000,00) που αφορά στην προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2014 και στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα προβούμε αμελλητί στη δέσμευση της πίστωσης, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014».
  • Μία βδομάδα μετά και έπειτα από σειρά εγκρίσεων από την Δημόσια Αρχή Συμβάσεων με την Αρ. 459/19-11-2013 Απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας  εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και υποβάλλει την απόφαση της για έγκριση στην Αποκεντρωμένη διοίκηση.
  • Με τις απαραίτητες εγκρίσεις,τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 δημοσιεύεται η προκήρυξη του διαγωνισμού στην Ενιαία Αρχή Συμβάσεων και ορίζεται ο διαγωνισμός στον ελάχιστο χρόνο που ορίζει η νομοθεσία, για την Παρασκευή 20-12-2013.
  • Μέσα στις γιορτές, έγινε η αξιολόγηση και με την έλευση του 2014, που άρχισε και η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2014 έγινε η δέσμευση πίστωσης απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξη από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά και προωθήθηκε ο Φάκελος και η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Η διαδικασία ξεκίνησε ακριβώς την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού και όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν χάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Ούτε πριν μπορούσε να έχει αρχίσει ούτε χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις μπορούν να γίνουν προμήθειες.
Σε ότι αφορά το ωράριο, οφείλουμε να διευκρινίσουμε, ότι το θεσμοθετημένο ωράριο από πλευράς Δήμου είναι 07:00 έως 16:00, είναι όμως γεγονός, ότι αρκετοί γονείς επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κλιμακωτά από ώρα 13:30 έως 15:00 ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε γονέα.
Με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να επισημάνουμε ότι, είναι γνωστή η περικοπή των πόρων και ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που είχε σαν συνέπεια να μην καλύπτονται από Ευρωπαϊκούς πόρους παιδιά και νήπια.
Έτσι ο Δήμος Λαμιέων, κλήθηκε να μετριάσει τις επιπτώσεις εξαντλώντας κάθε όριο εγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς.
Με τον τρόπο αυτό, απορρόφησε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ μέχρι  τώρα ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.
Τέλος διαβεβαιώνουμε, ότι η παροχή του φαγητού δεν έλειψε μέχρι σήμερα και οι οποιεσδήποτε συμπληρωματικές προμήθειες διευθετήθηκαν, με συνέπεια την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου .