Σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχων του ΣΕΕΔΔ για πλαστά δικαιολογητικά Δημοτικών Αστυνομικών

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 06/03/2014 - 22:15
Ετικέτες: 

Με αφορμή την δημοσιοποίηση στοιχείων των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) στα δικαιολογητικά πρόσληψης Δημοτικών Αστυνομικών, ο Δήμος Λαμιέων διευκρινίζει προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων τα παρακάτω:

Το ΥΠ.ΕΣ. ανταποκρινόμενο κατά το παρελθόν σε σχετικά αιτήματα των Δήμων, προκήρυξε διαγωνισμό για όλη την Ελλάδα για πρόσληψη 600 Δημοτικών Αστυνομικών με διαδικασία Α.Σ.Ε.Π. την οποία διεκπεραίωσαν αρμόδιες επιτροπές που συγκροτήθηκαν τότε στις κατά τόπους Περιφέρειες ανά την Ελλάδα και αφορούσε από την υποβολή των αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων Δημοτικών Αστυνομικών, μέχρι και τον διορισμό τους και την έκδοση Φ.Ε.Κ..

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ανέλαβε και ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία αρμόδια επιτροπή και από τους 18 Δημοτικούς Αστυνομικούς που είχαν αρχικά εγκριθεί από το  ΥΠ.ΕΣ. για το Δήμο Λαμιέων, επελέγησαν τελικά 11 Δημοτικοί Αστυνομικοί.

Η υποχρέωση του Δήμου, ήταν να προχωρήσει στην ένταξη των συγκεκριμένων Δημοτικών Αστυνομικών στο υπαλληλικό του προσωπικό, πράγμα και το οποίο έκανε όταν αυτοί ολοκλήρωσαν την προβλεπόμενη από το Νόμο εκπαίδευση τους στις Σχολές που λειτούργησαν για το λόγο αυτό και ακολούθως παρουσιάστηκαν στο Δήμο μας.

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό, ότι ο Δήμος Λαμιέων ουδεμία σχέση είχε με την όλη διαδικασία επιλογής του Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και είναι αυτονόητο, ότι και ουδεμία σχέση είχε με τους κατά νόμο αρμόδιους για τον έλεγχο στοιχείων και δικαιολογητικών.